Systemikoner Visas Inte När Du Startar Windows 10

Ryssen utgjorde inget hot under vikingatiden. Vikingarna i denna landsända var bönder och handelsmän. Det finns massor av järnåldersgravar, huslämningar från bronsålder, runsten mm. Hela infrastrukturen i Västbo är daterat från vikingatid. Flera av husen vilar på vikingatida husgrunder.Experter påstår att det är den största samlingen av fornlämningar norr om Uppsala. I sista cellen på …

Continue Reading
X